Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie

Informacja o zmianach w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny

10 czerwca 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Nowelizacja ta z dniem 9 czerwca wprowadza kilka istotnych zmian. Wszystkie aktywne Karty uzyskują formę elektroniczną. Nie będzie już potrzeby składania wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Co dokładnie zakłada nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny? 

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.
Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli również wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak było to w aplikacji mKDR).

Dotychczasowa aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Zmianie ulega również opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej (plastikowej) formy Karty. Koszt w obu przypadkach wynosić będzie 10,00 zł.

Posiadacze KDR, chcący korzystać z elektronicznej formy tej Karty będą musieli pobrać
i zainstalować na swoje urządzenia mobilne aplikację
mObywatel.

Czym jest mObywatel?

To cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji:

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także ich dzieciom:

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekło odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Osobom, którym przysługuje prawo do posiadania KDR, zapraszamy do składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie. Wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są pod numerem tel. 34 3284 -005 (wew. 47)

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2021-06-10
Data publikacji:2021-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:138