Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie

Struktura

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie
ul. Gminna 14
42-244 Mstów
e-mail: gops@mstow.pl


e-mail DOBRY START "300+":
dobrystart@gops.mstow.pl

 

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie

Nazwa

Stanowisko

Imię i nazwisko

Pokój

Nr telefonu

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mstowie

Kierownik

Maria Kalota

6

34 3284-005
wew. 42

Dział Księgowo - Finansowy

Główny Księgowy

Aleksandra Całus

 

34 3284-005
wew. 35

Inspektor ds. Księgowości

Wioletta Jaksender

Pomoc Społeczna

Główny Specjalista Pracy Socjalnej

Aneta Szczęsna

13

34 3284-005
wew. 52

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Anna Gaudy

Starszy Specjalista Pracy  Socjalnej

Kamila Ślęzak

21

34 3295-817

Specjalista Pracy Socjalnej

Irena Bekus

Pracownik Socjalny

Anna Cierpiałowska

Pracownik Socjalny

Aleksandra Woszczyna

Asystent Rodziny

Paulina Ścigała

Zespół Interdyscyplinarny

Stypendia

Pracownik Socjalny

Aleksandra Woszczyna

21

34 3295-817

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Wychowawcze

Starszy Specjalista  ds. Świadczeń Rodzinnych

Aneta Całusińska

22

34 3284-106

Starszy Specjalista  ds. Świadczeń Rodzinnych

Monika Noga

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Wychowawcze

Fundusz Alimentacyjny

Starszy Specjalista  ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Sylwia Cyba

23

34 3284-005
wew. 47

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Wychowawcze

Karta Dużej Rodziny

Referent ds. Świadczeń Rodzinnych

Anna Korbela

23

34 3284-005
wew. 47

Usługi opiekuńcze

Opiekun

Gabriela Hereźniak

  

34 3295-817

Opiekun

Bożena Kalota

Opiekun

Donata Wychowaniec

 

 

Adresy e-mail  gops@mstow.pl

Imię i nazwisko

Stanowisko

adres e-mail

Aleksandra Całus

Główny Księgowy

acalus@mstow.pl

Wioletta Jaksender

Inspektor ds. Księgowości

wjaksender@mstow.pl

Irena Bekus

Specjalista Pracy Socjalnej

ibekus@mstow.pl

Anna Cierpiałowska

Pracownik Socjalny

acierpialowska@mstow.pl

Anna Gaudy

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

agaudy@mstow.pl

Aneta Szczęsna

Główny Specjalista Pracy Socjalnej

aszczesna@mstow.pl

Kamila Ślęzak

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

kslezak@mstow.pl

Aleksandra Woszczyna

Pracownik Socjalny

awoszczyna@mstow.pl

Aneta Całusińska

Starszy Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych

acalusinska@mstow.pl

Monika Noga

Starszy Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych

mnoga@mstow.pl

Sylwia Cyba

Starszy Specjalista ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

scyba@mstow.pl

Anna Korbela

Pomoc Administracyjna

akorbela@mstow.pl

 

Autor: GOPS Mstów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Mstów
Data utworzenia:2017-10-17
Data publikacji:2017-10-17
Osoba sporządzająca dokument:GOPS Mstów
Osoba wprowadzająca dokument:GOPS Mstów
Liczba odwiedzin:2610