Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie

Dobry Start "300+"

Skorzystaj z programu Dobry Start

Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek.

Od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez internet. Papierowe wnioski można składać od 1 sierpnia.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to przez Emp@tię — portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Dobry Start, czytaj dalej.

 

Informacja o usłudze

Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start?

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

 

Uczniowie objęci programem Dobry Start:

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:

1. Nie ukończył:

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start?

 

Kiedy złożyć wniosek?

Możesz złożyć WYŁĄCZNIE papierowy wniosek, jeśli jesteś osobą usamodzielnianą — zaczynasz samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej.

Twój wniosek NIE zostanie rozpatrzony i NIE dostaniesz pieniędzy, jeśli nie odpowiesz na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo złożysz wniosek po terminie.

 

Ile dostaniesz?

300 zł na dziecko — niezależnie od wysokości twojego dochodu.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

 

Co zrobić?

Jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji:

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty:
 2. Złóż go wraz z wszystkimi dokumentami w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
  • zanieś do wybranej instytucji,
  • wyślij pocztą.
      Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na pieniądze. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Jeśli składasz wniosek online:

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie swojego banku.

Instrukcja jak złożyć wniosek:

Jak złożyć wniosek o dobry start online?

 

Gdzie złożyć wniosek?

W urzędach i instytucjach, które przyjmują wnioski 500+.

Wniosek możesz złożyć w:

W przypadku dzieci objętych pieczą zastępczą oraz osób usamodzielnianych — wnioski przyjmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR).

 

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

 

Ile będziesz czekać?

Zapytaj w instytucji, w której złożysz wniosek, jak możesz odebrać pieniądze.

Zazwyczaj możesz wybrać:

 

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty świadczenia?

Możesz bezpłatnie odwołać się od decyzji odmownej do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie złóż w instytucji, która wydała decyzję odmowną:

 

Informacje dodatkowe:

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Informacje:

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998)
 • Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-24
Data publikacji:2018-07-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2405