Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

28 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Informacja o dalszym postępowaniu związanym z naborem na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych

26 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o dalszym postępowaniu związanym z naborem na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 13/2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie – referent ds. świadczeń rodzinnych

Na podstawie  art. 11 ust. 1,art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), oraz § 3 pkt 3 i pkt. 4 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXIV/191/2012 Rady Gminy w Mstowie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz § 3 pkt. 3 Regulaminu gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1/2006 z dnia 01 września 2006 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie,

13 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze