Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA w sprawie dodatku węglowego

2 listopada 2022
Administrator

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje, że w związku ze zmianą w dniu 03.11.2022r. ustawy o dodatku węglowym, osoby które złożyły wniosek o wypłatę tego świadczenia i otrzymały pismo o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania bądź otrzymały decyzję o odmowie przyznania dodatku węglowego MOGĄ ZŁOŻYĆ PONOWNIE WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO CELEM USTALENIA UPRAWNIEŃ DO DODATKU.

Czytaj więcej o: INFORMACJA w sprawie dodatku węglowego

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

2 listopada 2022
Administrator

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym uczestników Programu.

Czytaj więcej o: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informacja o naborze - „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

2 listopada 2022
Dariusz Bańczyk

Program  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi :

          a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

          b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5
                    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
              oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.),
        – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.


Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mstowie, osobiście bądź telefonicznie (tel. 34 3295817 ) do dnia 9 listopada 2022r. do godz. 15.00.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Czytaj więcej o: Informacja o naborze - „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

UWAGA !!! Wniosek o dodatek węglowy

17 sierpnia 2022
Administrator

INFORMACJA !!!!

W zakładce "Dodatek węglowy" - menu po prawej stronie - znajduje się wniosek do pobrania na świadczenie 3000zł.

Czytaj więcej o: UWAGA !!! Wniosek o dodatek węglowy

Nowy wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

12 maja 2022
Administrator
Prosimy o korzystanie z nowego wzoru wniosku "40zł" Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.
 
Czytaj więcej o: Nowy wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 – ISTOTNE INFORMACJE

5 kwietnia 2022
Administrator

 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 – ISTOTNE INFORMACJE

 

Informujemy, że Gmina Mstów, przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem tego programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie.

Czytaj więcej o: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 – ISTOTNE INFORMACJE