Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2021

Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie w sprawie wyznaczenia koordynatorów oraz zespołu do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie informuje, iż Zarządzeniem Nr 20/1/2020  z dnia 30 września 2020 roku, wyznaczył koordynatorów oraz zespół do spraw  dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie.  

Funkcję będzie pełnił zespół w następującym składzie:

 1. Pani Anna Korbela – koordynator do spraw dostępności

 2. Pani Aneta Szczęsna – koordynator do spraw dostępności

 3. Pan Dariusz Bańczyk – członek zespołu do spraw dostępności

 4. Pan Jarosław Całusiński – członek zespołu do spraw dostępności

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora do spaw dostępności dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.)

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatorów oraz członków zespołu do spraw dostępności będzie należało:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie;

 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami, które mają służyć zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu

  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 • monitorowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 • sporządzanie raportów i okresowych sprawozdań z realizacji zadań.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie
Pani Anna Korbela

adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów.

telefon: 34 3284-005 wew. 47

e-mail: akorbela@mstow.pl

 

Koordynator do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie – Pani Aneta Szczęsna

adres do korespondencji: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów.

telefon: 34 3284-005 wew. 52

e-mail: aszczesna@mstow.pl

 

Członek zespołu do spraw dostępności – Pan Dariusz Bańczyk

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów.

telefon: 791054084

e-mail: dbanczyk@wp.pl

 

Członek zespołu do spraw dostępności – Pan Jarosław Całusiński

Adres do korespondencji:

telefon: 34 3284-005 wew 31

e-mail: jcalusinski@mstow.pl

 

Załączniki:

Zarządzenie Nr 20/1/2020 z dnia 30 września 2020 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mstowie w sprawie wyznaczenia koordynatorów oraz zespołu do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-09
Data publikacji:2021-03-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:233