„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 – ISTOTNE INFORMACJE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 kwietnia 2022

 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 – ISTOTNE INFORMACJE

 

Informujemy, że Gmina Mstów, przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem tego programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie.

Na realizację programu w 2022 r., Gmina Mstów otrzymała dofinansowanie w wysokości 48 960,00 zł. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługą objętych zostało pięć osób niepełnosprawnych (3 dzieci i 2 osoby dorosłe). Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na jednego uczestnika wynosi 240 godzin. Pomoc jest nieodpłatna.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.


Informacji na temat realizacji programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie pod numerami telefonów: 34 3284 005 (wew. 47) lub 34 3284 005 (wew. 52)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-05
Data publikacji:2022-04-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:620