Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie informuje o naborze wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym uczestników Programu.

Adresaci programu:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

            a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

            b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

            c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Świadczone usługi asystencji osobistej będą dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika.

Usługi asystencji osobistej są bezpłatne.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mstowie, osobiście bądź telefonicznie (tel. 34 3284005 wew 52 ) do dnia 9 listopada 2022r. do godz. 15.00.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:  

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-02
Data publikacji:2022-11-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:367