PROGRAM RES0RT0WY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2023

W dniu 30 października 2023 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., a na jego realizację przeznaczono kwotę 190 000 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

      Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

       Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

       Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki finansowe Funduszu Solidarnościowego w ramach ww. programu są jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego. Wniosek wraz z załącznikami i kalkulacją kosztów opartą na rzetelnej diagnozie sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców, Gmina składa do właściwego wojewody w terminie do 16 listopada 2023 roku.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mstowie osobiście bądź telefonicznie (tel.  34 3284 005 wew. 47 lub 34 3284 005 wew. 52)  
w terminie do 10 listopada 2023 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami znajdą Państwo pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-10-31
Data publikacji:2023-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:50