Refundacja podatku VAT - gaz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nowy termin rozliczania Refundacji Podatku VAT

Dodatek Gazowy - Refundacja Podatku VAT

Dodatek gazowy to refundacja podatku VAT za gaz sieciowy, która została uchwalona w ustawie o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku.
O dodatek gazowy mogą się ubiegać gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych,
czyli do ogrzewania domu.

Refundacja przysługuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r.
do 30 czerwca 2024 r.

Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z OPŁACONEJ faktury
za okres objęty wnioskiem.


Termin składania wniosku: w dowolnym czasie w 2023 r. i 2024 r. jednak nie później niż do 30 września 2024 r.
lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku,
• dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
• odpowiednio do sytuacji załączniki do wniosku

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP poprzez stronę:

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

lub aplikacji rządowej mObywatel poprzez stronę:

https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1 po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-07-20
Data publikacji:2023-07-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1031