Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Kto może otrzymać dodatek?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 

Wysokość dodatku:

  • 193 zł
  • dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 273 zł

 

Wymagane dokumenty

  • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
  • odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-07-20
Data publikacji:2023-07-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:825