Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

·         Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

  • Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
  • Dodatek przysługuje, po przedstawieniu  zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną , potwierdzającego  pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
  • Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.
  • Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wysokość dodatku

  • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

Jak jest wypłacany dodatek?

  • Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-07-20
Data publikacji:2023-07-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:757