„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023 – ISTOTNE INFORMACJE

 

        Informujemy, że Gmina Mstów, przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem tego Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie.

       Na realizację Programu w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r., Gmina Mstów otrzymała dofinansowanie w wysokości 84.915,00 zł.

       Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także na prowadzeniu bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.

Adresatami Programu są

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) w stopniu znacznym,
  b) w stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a) i b) zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Liczba uczestników Programu, na które Gmina Mstów uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego to 5 osób, w tym:

 1. 1 dziecko w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 3. 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. 1 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 5. 1 osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Liczba godzin usług asystencji osobistej w ramach Programu  w 2023 r. wynosi 1.820 godzin.

         W związku z realizacją założeń Programu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie zatrudnił na umowę zlecenie 3 wykwalifikowanych asystentów osób niepełnosprawnych.

         Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. a) wykonywaniu przez Uczestnika czynności dnia codziennego;
  b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
  c) załatwianiu przez Uczestnika spraw urzędowych;
  d) korzystaniu przez Uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  e) zaprowadzaniu (i odbieraniu) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

          Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

           Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

           W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

            Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

            Informacje na temat  realizacji Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mstowie pod numerem telefonu: 34 3284 005 (wew. 47)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-02-22
Data publikacji:2023-02-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:938