Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejsca nauki

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wysokość dodatku wynosi:

  • 69 zł miesięcznie

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dostarczyć:

  • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki

Od czego zależy przyznanie dodatku?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku wynosi:

  • 113 zł miesięcznie

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dostarczyć:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-07-20
Data publikacji:2023-07-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:656